Ispis
PDF

U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Antunovi?, Zagreb vrlo uspješno je organiziran znanstveni skup pod nazivom „BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadašnjost i izazovi budu?nosti”. Skup je otvorio predsjednika Akademije IANUBIH, akademika Asima Kurjaka koji je biranim rije?ima objasnio svrhu i potrebu organizacije ovakvih doga?aja. Nazo?ne je pozdravio i Rektor Sveu?ilišta u Zagrebu prof.dr.sc Damir Boras, Državni tajnik u ministarstvu pravosu?a Juro Martinovi?, direktor Sekretarijat za raseljena lica i migracije Republike Srpske BiH dr.sc. Davor ?ordaš , te Predstojnik ureda ministra u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma BiH i ?lan Interresorne radne grupe za suradnju s iseljeništvom Vlade FBiH dr. sc. Tomislav Luki?.Uvodna objašnjenje motiva i vizije za organizaciju skupa dao je akademik Tomislav Dubravac, voditelj razreda Održivi razvoj. U radnom dijelu sudionici su prezentirali 8 radova. Kao dio programa predstavljana je i knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine, autori: A. Kneževi?, T. Luki? koju su publici dodatno približili dr. sc. Tomislav Dubravac i autori.

Radovi su imali vrlo zna?ajan znanstveni karakter te su kvalitetno prikazali trenutno globalno stanje i potencijale razvoja Bosne i Hercegovine i Bosanske Posavine.

? akademik Asim Kurjak, predsjednik Akademije IANUBIH Zdravstveni aspekti demografske politike

? doc. dr. sc. Tado Juri?, suradni ?lan Akademije IANUBIH Osvrt na dva scenarija budu?ih migracijskih trendova u BiH i Hrvatskoj: Zamjena stanovništva i rad na daljinu kao demografski gamechanger

? prof.dr.sc. Ivo Grgi?, suradni ?lan Akademije IANUBIHDruštveno-ekonomska revitalizacija ruralnog prostora Bosanske Posavine

? prof. dr. sc. Sandra Kraljevi? Paveli?, redovna ?lanica Akademije IANUBIHObzor Europa 2021 – 2027 kao okvir financiranja projekata za revitalizaciju Bosanske Posavine

? prof. dr. sc. Sead Vojnikovi?, suradni ?lan Akademije IANUBIH, dr. sc. Tomislav Dubravac, redovni ?lan Akademije IANUBIHŠume Bosanske Posavine nekad i sad

? dr. sc. Tomislav Dubravac, redovni ?lan Akademije IANUBIHPrirodna vrijednost Bosanske Posavine: Abonos hrasta lužnjaka - svjedok vremena

? dr. sc. Tomislav Luki?, Prirodna baština Bosanske Posavine - Bara Tišina

? prof. dr. sc. Velimir Sri?a, profesor emeritus, redovni ?lan Akademije IANUBIH Tehnologija i vrijednosti kao izvori uspjeha 2030. godine

Po završetku skupa prof.dr. Žarko Primorac predstavio je završna promišljanja na kojima treba temeljite budu?e aktivnosti koje bi doprinijele boljem i kvalitetnijem životu u Posavini. Donatori znanstvenoga skupa pod nazivom „BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadašnjost i izazovi budu?nosti” su bili Kemokop Dugo Selo, Hotel Antunovi?, gradona?elnik Br?ko distrikta BiH, Obitelj Bogovi?, Fabijan Joki? dipl. ing. i Obitelj Luki? iz Slavonskog Broda.

Preuzmite dokument

Znanstveni skup „BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadašnjost i izazovi budu?nosti”
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Antunovi?, ...
Više... 1275 0 Ratings

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?
Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki? U petak 22. listopada na Sveu?ilište u Mostaru Fakultet ...
Više... 820 0 Ratings

Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu
Na Plehanu povodom Svetog Marka održano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?nika ...
Više... 1104 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rie?nik Bosanske Posavine
Knjiga se jednostavno može naru?iti na e-mail: galerija.goll@gmail.com telefonom: 00 385 99 2230228 ...
Više... 1274 0 Ratings

Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine u emisiji Dobro jutro Hrvatska (HRT)
Subota, 13.02.2021, 9.30 HTV 1, Dobro jutro Hrvatska Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik ...
Više... 1478 0 Ratings

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spašava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneževi?em ...
Više... 1662 0 Ratings

Knjiga „Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine“ doprinosi o?uvanju nematerijalne kulturne baštine ...
Više... 2118 0 Ratings

Riznica sa  tisu?ama rije?i u  domu Mili?evih
Goran Mili?, vrhunski novinar i svjetski putnik, i njegova supruga Ana ugostili su nas u svom ugodnom ...
Više... 1968 0 Ratings

Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine
Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trešnjevci, stoji metalna  tabakera. Poklopac joj je neravan, ...
Više... 1580 0 Ratings

Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
03 VeljaÄŤa 2021, 09.20
  Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneževi?a i Tomislava ...
Više... 2382 0 Ratings

RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
02 VeljaÄŤa 2021, 08.37
    ovako po?inje intervju sbplus portal sa Autorima knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine ...
Više... 683 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine
Poslije 5 godina rada naša knjiga „Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine“ je ugledala svjetlo dana. ...
Više... 980 0 Ratings

Izložba Irfana Hoze u Galeriji Goll
Izložba Irfana Hoze u Galeriji Goll
01 VeljaÄŤa 2015, 08.31
Preko stotinu gradova u Hrvatskoj obilježilo je 10. No? muzeja u kojoj je 250 000 posjetitelja unato? ...
Više... 1445 0 Ratings

10.NO? MUZEJA - IZLOŽBA IRFANA HOZE
10.NO? MUZEJA - IZLOŽBA IRFANA HOZE
27 SijeÄŤanj 2015, 10.35
Galerija Goll je ove godine za 10. No? muzeja priredila poseban i vrlo zanimljiv program. Tijekom ...
Više... 1684 0 Ratings

Slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti
Uz tre?u obljetnicu djelovanja Galerije Goll i ?etrdesetu obljetnicu umjetni?kog rada Josipa Šimi?a, ...
Više... 2122 0 Ratings