Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?

Ispis
PDF

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?

U petak 22. listopada na Sveu?ilište u Mostaru Fakultet prirodoslovno-matemati?kih i odgojnih znanosti doktorirao je Tomislav Luki? doktorskim radom pod nazivom „Specifi?nosti eteri?nog ulja smilja (Helichrysum italicum (Roth.) G. Don) s prostora Hercegovine i procjena utjecaja plantažnog uzgoja na okoliš“. Zajedno sa svoje dvije mentorice prof dr. Stanislava Tali? i prof. dr. Ilijana Odak doktorand Tomislav Luki? priredio je i knjigu (petu po redu) „Smilje- kemijski, okolišni i ekološki aspekti“ tako da ?e i šira publika imati priliku upoznati ovaj znanstveni rad koji je temeljno rasvijetlio problematiku uzgoja smilja u Hercegovini. Knjiga ?e iza?i iz tiska u prvom kvartalu 2022. godine. ?lanovi komisije za ocjenu i obranu rada bili su i prof.dr. Dalibor Ballian (predsjednik povjerenstva) , prof.dr. Svjetlana Stani? Koštroman i prof.dr. Daragan Škobi?. Pred tridesetak zainteresiranih uspješno je obranjena ova vrlo delikatna tema.

?estitamo doktore Luki?!

Mr. Iva Sari?, Upravitelj Galerije Goll

U prilogu kratak životopis našega prokuriste.

Tomislav Luki? ro?en je 1960. godine u Slavonskom Brodu. Gimnaziju Zlatko Šnajder završio je u Slavonskom Brodu, dok je Prirodno matemati?ki fakultet u Sarajevu Odsjek kemija završio 1984. godine. Poslijediplomski studij Organske kemije upisao je 1984. godine u Zagrebu na Prirodoslovno matemati?kom fakultetu.. Doktorski studij Ekologija, zaštita prirode i okoliša na na Fakultetu prirodoslovno matemati?kih i odgojnih znanosti Sveu?ilišta u Mostaru. Upisao je 2014 godine. Doktorirao je na istom fakultetu 2021. Radio je u Srednjoj školi Matija Antun Reljkovi? Slavonski Brod od 1984-1985 . Od 1985 do 1989 radi kao znanstveni asistent na katedri za Fizi?ku kemiju Prirodno matemati?kog fakulteta u Sarajevu. Od 1989 do 2007 redi u razli?iti firmama na poslovima glavnog menadžera i tehnologa za one?iš?enja i kemijske tretmane termo industrijskih postrojenja. Od 2007. godine radi u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na poslovima savjetnika ministra 2007-2011 , te na poslovima predstojnika ureda ministra od 2011-2021. Samostalni je projektant i konzultant na pitanjima zaštite okoliša te stalni e konzultant za postupanja sa komunalnim otpadom JP Komunalac Slavonski Brod. Lead auditor je za EN ISO 9001:2015 i EN ISO 14001:2015 a poslove obavlja za TUV NORD ADRIATIC. Stalni i povremeni je kolumnist za nekoliko portala i tiskanih medija. ?lan je Hrvatskog mikološkoga društva, a osniva? i aktivist je u brojnim udrugama. Autor, koautor i voditelj niza projekta: Zbrinjavanje industrijskog cijanidnog otpada, Zbrinjavanje emulzivni ulja, Sanacija one?iš?enja naftnim derivatima, Ekoinicijativa, Suradnjom do ?istije Save, NIMBY efekt Vijuš, Inventarizacija i kartiranja gljiva Brodsko-posavske županije, Pou?na staza Bara Dvorina, Pou?na staza Poloj, Pou?na staze Kozja?a Karlovac, Pou?na staza Pogorelica, Marketinški turisti?ki plan za Poseban ornitološki rezervat Bara Dvorina, Zašti?ena mikološko edukacijska ploha Migalovci i drugi. Autor preko 600 kolumna o zaštiti okoliša objavljivane u Eko reviji, Fondeku, Ve?ernjem listu, Katoli?kom tjedniku, Naše šume i sli?nim ?asopisima i elektroni?kim medijima. Autor preko 40 razli?itih stru?nih i znanstvenih ?lanaka i rasprava. Zamjenik glavnoga urednika ?asopisa Fondeko (2009.-2011. te od 2013. – 2015) .?lan uredništva ?asopisa Priroda i okoliš (2013.- do danas) Urednik je publikacije 1. nacionalnog izvješ?a o biološkoj raznolikosti BiH: Bosna i Hercegovina zemlja raznolikosti. Urednik i vlasnik portala o gljivama www.svijet-gljiva.com (2002- do danas) Urednik web portala www.beuz.hr 2004.-2007.god. Organizator ve?eg broja konferencija o zaštiti prirode i okoliša. Idejni je za?etnik, jedan od osniva?a i prvi prorektor Visoke Vinske Akademije (VVA) Slavonski Brod 2003.-2012. Utemeljitelj i prokurist Galerije Goll Slavonski Brod (2011.- do danas) Organizator i autor 26. izložaba u Galeriji Goll (2011.-do danas) Urednik je i vlasnik portala www.galerija-goll.com(2011.-do danas) ?lan upravnog odbora (steering committee) projekata Europske unije: Technical Assistance to Support Tourism Industry in Bosnia and Herzegovina- GDSI 2010-2015 te Support to the implementation of the Birds and Habitats Directives in Bosnia and Herzegovina – Prospecto 2011-2016.

Objavio je 4 knjige:

1) Vukmir,G., Stanišljevi?, Lj., Cero, M.,Cacan, M., Markovi?, M., Rudež, M., Laganin,O., Kosti?,R.,Opraši?,S., ?atovi?, S., Luki?, T., (2009) Prvi nacionalni izvještaj Bosne i Hercegovine u skladu s okvirnom konvencijom Ujedinjenih Nacija o klimatskim promjenama (UNFCCC ), UNDP Sarajevo,

2) Luki?,T., (2012) Toksikologija gljiva, Posavska Hrvatska, Slavonski Brod

3)Crvenka, M., Luki?, T.; (2013) Otrovi biljaka i gljiva, , Posavska Hrvatska, Slavonski Brod

4. Kneževi?,A., Luki?, T., (2020) Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine, Fraternitas, Synopsis, Galerija Goll, Brod, Sarajevo, zagreb, Slavonski Brod. Nositelj je certifikata Ovlašteni je stru?njak za zaštitu okoliša Federalnoga ministarstva okoliša i turizma BiH2010.g.

Posjeduje sljede?e certifikate:

• Certifikat Haidelberg grupe za ocjenu okolišni projekata za 2013.g.i 2016.g

• Certifikat COWI Danska za pripremu prijedloga za IPA fondove 2018

• Certifikat Vlade Japana za obuku u razvoju turisti?kih koridora i ruralnog turizma

• IRCA certificate London ISO 9001:2015

• TUV NORD certificate ISO 14001:2015

Dobitnik je „Zlatne kovanice“ nagrada Brodsko posavske županije za izniman doprinos ekologiji 2014.g.

Znanstveni skup „BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadašnjost i izazovi budu?nosti”
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Antunovi?, ...
Više... 1340 0 Ratings

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?
Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki? U petak 22. listopada na Sveu?ilište u Mostaru Fakultet ...
Više... 893 0 Ratings

Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu
Na Plehanu povodom Svetog Marka održano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?nika ...
Više... 1172 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rie?nik Bosanske Posavine
Knjiga se jednostavno može naru?iti na e-mail: galerija.goll@gmail.com telefonom: 00 385 99 2230228 ...
Više... 1348 0 Ratings

Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine u emisiji Dobro jutro Hrvatska (HRT)
Subota, 13.02.2021, 9.30 HTV 1, Dobro jutro Hrvatska Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik ...
Više... 1550 0 Ratings

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spašava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneževi?em ...
Više... 1837 0 Ratings

Knjiga „Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine“ doprinosi o?uvanju nematerijalne kulturne baštine ...
Više... 2396 0 Ratings

Riznica sa  tisu?ama rije?i u  domu Mili?evih
Goran Mili?, vrhunski novinar i svjetski putnik, i njegova supruga Ana ugostili su nas u svom ugodnom ...
Više... 2049 0 Ratings

Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine
Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trešnjevci, stoji metalna  tabakera. Poklopac joj je neravan, ...
Više... 1691 0 Ratings

Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
03 VeljaÄŤa 2021, 09.20
  Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneževi?a i Tomislava ...
Više... 2605 0 Ratings

RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
02 VeljaÄŤa 2021, 08.37
    ovako po?inje intervju sbplus portal sa Autorima knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine ...
Više... 699 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine
Poslije 5 godina rada naša knjiga „Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine“ je ugledala svjetlo dana. ...
Više... 996 0 Ratings

Izložba Irfana Hoze u Galeriji Goll
Izložba Irfana Hoze u Galeriji Goll
01 VeljaÄŤa 2015, 08.31
Preko stotinu gradova u Hrvatskoj obilježilo je 10. No? muzeja u kojoj je 250 000 posjetitelja unato? ...
Više... 1458 0 Ratings

10.NO? MUZEJA - IZLOŽBA IRFANA HOZE
10.NO? MUZEJA - IZLOŽBA IRFANA HOZE
27 SijeÄŤanj 2015, 10.35
Galerija Goll je ove godine za 10. No? muzeja priredila poseban i vrlo zanimljiv program. Tijekom ...
Više... 1698 0 Ratings

Slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti
Uz tre?u obljetnicu djelovanja Galerije Goll i ?etrdesetu obljetnicu umjetni?kog rada Josipa Šimi?a, ...
Više... 2137 0 Ratings