Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu

Ispis
PDF

Na Plehanu povodom Svetog Marka odrano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine!Na breuljku Plehan nedaleko od Dervente 25. travnja proslavljeno je sve?ano misno slavlje povodom blagdana Svetoga Marka. Proslava blagdana sv. Marka evan?elista u nedjelju, u istoimenoj upi na Plehanu u Bosanskoj Posavini bila je ove godine oboga?ena otvaranjem prodajne izlobe likovnih radova nastalih na Likovnoj koloniji Plehan 2019. godine i predstavljanju knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine, autora Ante Kneevi?a i Tomislava Luki?a. Misno slavlje u novoj upnoj crkvi predvodio je vl?. Marko Zubak, ravnatelj Katoli?ko kolskog centra u Tuzli, sin toga kraja. Niz doma?eg upnika i gvardijana fra Antu Tomasa koncelebrirali su fra Ivan Mari?, derventski dekan, fra Jozo Gogi?, samostanski i upni vikar, fra Ivan ?uri?, fra Ivan Nuji?, fra Velimir Zirdum, vl?. Josip Batini? i vl?, Mato Matasovi?. Slavlje su pjevanjem uveli?ali glazbenici iz Tuzle, prof. Zlatko poljari? i Dragana Ra?i?.Po zavretku sve?anog slavlja odrala se prva od mnogih promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine. To nije bila sasvim obi?na promocija knjige ve? interaktivna pomalo neuobi?ajena diskusija koja je nalikovala na televizijsku emisiju. Promociju je predvodio dr. Tomislav Dubravac koji je svojim elokventnim nastupom navodio sugovornike dr. Antu Kneevi?a i prof. Tomislava Luki?a da predstave to knjievno-znanstveno djelo svim prisutnima. Kneevi? i Luki? predstavili su ovo velebno djelo, koje na 680 stranica donosi 750 natuknica, 10.000 objanjenih pojmova na hrvatskom i engleskom jeziku, i sve to uz 1000 fotografija u boji.

Dr. Dubravac je naglasio kako se knjiga bavi prolo?u, ukazuje na sadanjost, na prijeku potrebitost njegovanja tradicionalne kulture, na o?uvanje identiteta i opstanka u vremenima nastajanja modernih oblika kulture, prijete?e globalizacije, te ukazuje na budu?nost. Ustvrdio je kako je ovaj rje?nik prava poslastica za one koji tuju tradiciju i obi?aje naslije?ene od svojih djedova i baka, vrijedan doprinos o?uvanju nematerijalne kulturne batine Bosanske Posavine, koja je izloena nemilosrdnim procesima zaborava, potom vrijedan doprinos o?uvanju jezi?nog izri?aja stanovnitva sjevernog dijela Bosne i Hercegovine koji kroz moderne socijalne prilike jednostavno nestaje iz nae svakodnevne komunikacije. Autor Kneevi? istaknuo je kako je zapo?eo rad na ovom vrijednom projektu u elji da otme zaboravu bogatstvo onih starijih rije?i i priblii ih novim naratajima te sa?uva nau prolost od brisanja i zaborava.Naime, Enciklopedijski rje?nik na neki na?in nadilazi nae vrijeme, jer pokuava odgovoriti na pitanje smisla naega postojanja. Stoga zasigurno ostaje kao spomenik divnog prostora i prohujalog vremena u kojemu su se ljudi ra?ali, odrastali, voljeli se, djelovali, stradali i umirali. Knjiga je to koja opisuje, a ne propisuje, rukovodi se na?elom uklju?enosti, slui se brojnim izvorima iz mnogih razdoblja(os osmanskoga do suvremenoga). Rje?nik ne nudi pravopisno 'ispravne' rije?i, ne opredjeljuje se za ideoloki 'ispravna' tuma?enja spornih doga?aja, ve? nudi daleko vie od vjerski 'prihvatljivih' izraza. Opisuje i kr?anske i nekr?anske obi?aje u Posavini, opisuje uglavnom jezik i obi?aje posavskih Hrvata, koji su bogati i raznoliki. Pri njegovu sastavljanju autor se sluio mnogim izvorima. To su usmeni, rukopisni, arhivski, tiskani, zvu?ni i digitalni izvori.U program se javio legendarni novinar i veliki prijatelj Posavine Goran Mili? i pozdravio skup.Knjiga se moe naru?iti na e-mail: galerija.goll@gmail.comtelefonom: 00 385 99 2230228 za Hr, 00387 63 790 912 za BiHCijena knjige je 490 kn fco isporu?eno na vau adresu u Hr ili BiH. Za transfer u druge zemlje kupac pla?a trokove.IBAN: HR6524840081105820034 kod RBA Zagreb.Galerija Goll nije u sustavu PDV-a.

Znanstveni skup BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadanjost i izazovi budu?nosti
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Antunovi?, ...
Vie... 536 0 Ratings

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?
Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki? U petak 22. listopada na Sveu?ilite u Mostaru Fakultet ...
Vie... 571 0 Ratings

Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu
Na Plehanu povodom Svetog Marka odrano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?nika ...
Vie... 534 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rie?nik Bosanske Posavine
Knjiga se jednostavno moe naru?iti na e-mail:galerija.goll@gmail.com telefonom: 00 385 99 2230228 ...
Vie... 826 0 Ratings

Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine u emisiji Dobro jutro Hrvatska (HRT)
Subota, 13.02.2021, 9.30 HTV 1, Dobro jutro Hrvatska Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik ...
Vie... 899 0 Ratings

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spaava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneevi?em ...
Vie... 765 0 Ratings

Knjiga Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine doprinosi o?uvanju nematerijalne kulturne batine ...
Vie... 811 0 Ratings

Riznica sa  tisu?ama rije?i u  domu Mili?evih
Goran Mili?, vrhunski novinar i svjetski putnik, i njegova supruga Ana ugostili su nas u svom ugodnom ...
Vie... 780 0 Ratings

Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine
Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trenjevci, stoji metalna tabakera. Poklopac joj je neravan, ...
Vie... 915 0 Ratings

Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
03 Veljača 2021, 09.20
Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneevi?a i Tomislava ...
Vie... 816 0 Ratings

RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
02 Veljača 2021, 08.37
ovako po?inje intervju sbplus portal sa Autorima knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine ...
Vie... 643 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine
Poslije 5 godina rada naa knjiga Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine je ugledala svjetlo dana. ...
Vie... 934 0 Ratings

Izloba Irfana Hoze u Galeriji Goll
Izloba Irfana Hoze u Galeriji Goll
01 Veljača 2015, 08.31
Preko stotinu gradova u Hrvatskoj obiljeilo je 10. No? muzeja u kojoj je 250 000 posjetitelja unato? ...
Vie... 1403 0 Ratings

10.NO? MUZEJA - IZLOBA IRFANA HOZE
10.NO? MUZEJA - IZLOBA IRFANA HOZE
27 Siječanj 2015, 10.35
Galerija Goll je ove godine za 10. No? muzeja priredila poseban i vrlo zanimljiv program. Tijekom ...
Vie... 1635 0 Ratings

Slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti
Uz tre?u obljetnicu djelovanja Galerije Goll i ?etrdesetu obljetnicu umjetni?kog rada Josipa imi?a, ...
Vie... 2090 0 Ratings