Ispis
PDF

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spašava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneževi?em i Tomislavom Luki?em koji je Ve?ernji list objavio u broju 18. velja?e prigodom izdanja knjige "Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine"

Posavljaci u svakodnevnom govoru koriste mnoge rije?i koje na drugim podru?jima uop?e ne postoje. Vo?eni tom spoznajom, autori Anto Kneževi? i Tomislav Luki? krenuli su u sveobuhvatan istraživa?ki projekt koji je rezultirao objavom Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine. Rije? je o izdanju zaklade “Fraternitas” župe Gornja Mo?ila-Sijekovac, Synopsisa i Galerije Goll, koje na ?ak 680 stranica donosi neprocjenjivo bogatstvo i razli?itost jezika i izri?aja karakteristi?nog za jednu regiju. Izvori su bili brojni, ali najvažniji je izravan kontakt sa starijim ljudima s tog podru?ja koji se u obi?nom vokabularu služe tim izrazima, a dvojica autora nekoliko su ih godina intervjuirali.

S radom po?eo još 2009. – Istraživanjem govora svog rodnog sela Poto?ana u op?ini Odžak po?eo sam se baviti još u srednjoj školi, dok na samom rje?niku radim od 2009., otkako sam se vratio iz Amerike. U taj sam projekt, dakle, uložio više od deset godina rada – kaže Kneževi?. Ovaj po mnogo?emu poseban rje?nik donosi oko 7500 natuknica te još 2500 objašnjenja drugih srodnih pojmova ili suprotnog zna?enja. Svaka natuknica ima gramati?ku kategoriju (imenica ili glagol), objašnjenje na standardnom hrvatskom jeziku i prijevod na engleski, dok je kontekstualna upotreba višezna?nih rije?i dodatno pojašnjena uz pomo? citata. Rje?nik je vrlo važan zato što spašava govor koji nestaje. – Nažalost, devedesetih godina prošlog stolje?a iz Bosanske Posavine iselilo se 150 tisu?a ljudi. Ti ljudi danas žive diljem svijeta, adaptirali su se u svojim sredinama. U samoj Posavini ostalo ih je tek oko 30 tisu?a. Naš rje?nik spašava taj izvorni govor, postaju?i istovremeno spomenik jednom življenju, prostoru i autohtonom, karakteristi?nom govoru ljudi koji su obilježili povijest tog kraja – kaže Luki?.

Jezik Bosanske Posavine specifi?an je po svom vokabularu koji je korišten u tradicionalnom na?inu života. Autori se uglavnom oslanjaju na seoski govor i predmete koji su bili u uporabi prije 30 i više godina. Primjerice, svi predmeti koji su bili povezani uz žetvu pšenice srpom i kasnije vršidbu uz pomo? vršalice izašli su iz upotrebe, jer danas više nitko ne upotrebljava rije?i snopar, pljevar, slamar, užar itd., a to su ljudi koji su opsluživali vršalicu kad su vršili pšenicu. Gubitkom i nestankom tih radnji i starih obi?aja, nestale su i rije?i iz uporabe. Za stru?njake, znanstvenike... – Za neke rije?i postoji više izraza koji se razlikuju od sela do sela. Primjerice, za ono što se u Slavoniji naziva ajdamak (dio kukuruznog klipa o?iš?en od zrna) Posavljaci koriste ?ak 11 izraza – otu?ak, bataljuška, ?okotina, ko?anj, komaljika, komušika, okomak, paturina, sršika, šepurina i tekunica. U Bosanskoj Posavini postoje rije?i koje nisam pronašao ni u jednom drugom jeziku. Primjerice, dani koje slijede nakon sutra i preksutra nazivaju se zaksutra i naksutra, što zna?i za tri dana i za ?etiri dana. Isto tako imamo preksino?, zaksino? i naksutra – objašnjava Kneževi?.

Kao ogledni primjer autorima je poslužio Oksfordski rje?nik, odnosno rje?nik engleskog jezika, u kojem su potražili izvornu ideju za opremu i ure?enje. Knjiga je namijenjena stru?njacima i znanstvenicima koji prou?avaju jezik, ali i obi?nom stanovništvu. – Enciklopedija je izazvala jako velik interes ljudi koji su otišli izvan domovine. Javlja nam se jako puno Posavljaka iz Njema?ke, Austrije, Švicarske, Amerike i drugih zemalja koji žele imati tu knjigu u rukama i sjetiti se svojih osnovnih izri?aja. Oduševljeni smo što smo pogodili “u sridu” – isti?e Luki?. Nažalost, ve? sada se može re?i da ova knjiga pripada povijesti. Radi se o rije?ima i izrazima koji su mla?im naraštajima danas uglavnom nepoznati, dok stariji ljudi koji ih još uvijek rabe polako izumiru i s njihovim ?e odlaskom vjerojatno izumrijeti i te rije?i.

Pro?itajte više na: https://www.vecernji.hr/vijesti/jezicno-bogatstvo-bosanske-posavine-ovo-je-rjecnik-koji-izvorni-govor-naseg-kraja-spasava-od-nestanka-1469826 - www.vecernji.hr

Znanstveni skup „BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadašnjost i izazovi budu?nosti”
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Antunovi?, ...
Više... 1276 0 Ratings

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?
Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki? U petak 22. listopada na Sveu?ilište u Mostaru Fakultet ...
Više... 821 0 Ratings

Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu
Na Plehanu povodom Svetog Marka održano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?nika ...
Više... 1105 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rie?nik Bosanske Posavine
Knjiga se jednostavno može naru?iti na e-mail: galerija.goll@gmail.com telefonom: 00 385 99 2230228 ...
Više... 1276 0 Ratings

Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine u emisiji Dobro jutro Hrvatska (HRT)
Subota, 13.02.2021, 9.30 HTV 1, Dobro jutro Hrvatska Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik ...
Više... 1479 0 Ratings

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spašava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneževi?em ...
Više... 1765 0 Ratings

Knjiga „Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine“ doprinosi o?uvanju nematerijalne kulturne baštine ...
Više... 2120 0 Ratings

Riznica sa  tisu?ama rije?i u  domu Mili?evih
Goran Mili?, vrhunski novinar i svjetski putnik, i njegova supruga Ana ugostili su nas u svom ugodnom ...
Više... 1970 0 Ratings

Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine
Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trešnjevci, stoji metalna  tabakera. Poklopac joj je neravan, ...
Više... 1583 0 Ratings

Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
03 VeljaÄŤa 2021, 09.20
  Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneževi?a i Tomislava ...
Više... 2384 0 Ratings

RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
02 VeljaÄŤa 2021, 08.37
    ovako po?inje intervju sbplus portal sa Autorima knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine ...
Više... 683 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine
Poslije 5 godina rada naša knjiga „Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine“ je ugledala svjetlo dana. ...
Više... 980 0 Ratings

Izložba Irfana Hoze u Galeriji Goll
Izložba Irfana Hoze u Galeriji Goll
01 VeljaÄŤa 2015, 08.31
Preko stotinu gradova u Hrvatskoj obilježilo je 10. No? muzeja u kojoj je 250 000 posjetitelja unato? ...
Više... 1445 0 Ratings

10.NO? MUZEJA - IZLOŽBA IRFANA HOZE
10.NO? MUZEJA - IZLOŽBA IRFANA HOZE
27 SijeÄŤanj 2015, 10.35
Galerija Goll je ove godine za 10. No? muzeja priredila poseban i vrlo zanimljiv program. Tijekom ...
Više... 1684 0 Ratings

Slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti
Uz tre?u obljetnicu djelovanja Galerije Goll i ?etrdesetu obljetnicu umjetni?kog rada Josipa Šimi?a, ...
Više... 2122 0 Ratings