Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini

Ispis
PDF

Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneevi?a i Tomislava Luki? Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine

Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine plod je viegodinjeg rada koji donosi opise posavskih rije?i, seoskih igara, narodne nonje, doma?e sorte

vo?a, starih jela i obi?aja, a potpisuju ga Anto Kneevi? i Tomislav Luki?. Enciklopedija ispisana na 681 stranici objavljena je krajem 2020. u nakladi:

Fraternitasa (Brod), Synopsisa d. o. o (Zagreb), Synopsisa d. o. o. (Sarajevo) i Galerije Goll (Slavonski Brod). Recenzenti su bili prof. dr. Marica Petrovi?,

pre?. Jakov Filipovi? i dr. eljko Pavi?. Predgovor je napisala prof.dr. Julijana Matanovi?.

Znanstveni skup BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadanjost i izazovi budu?nosti
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Antunovi?, ...
Vie... 1276 0 Ratings

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?
Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki? U petak 22. listopada na Sveu?ilite u Mostaru Fakultet ...
Vie... 821 0 Ratings

Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu
Na Plehanu povodom Svetog Marka odrano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?nika ...
Vie... 1105 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rie?nik Bosanske Posavine
Knjiga se jednostavno moe naru?iti na e-mail:galerija.goll@gmail.com telefonom: 00 385 99 2230228 ...
Vie... 1276 0 Ratings

Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine u emisiji Dobro jutro Hrvatska (HRT)
Subota, 13.02.2021, 9.30 HTV 1, Dobro jutro Hrvatska Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik ...
Vie... 1479 0 Ratings

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spaava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneevi?em ...
Vie... 1765 0 Ratings

Knjiga Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine doprinosi o?uvanju nematerijalne kulturne batine ...
Vie... 2120 0 Ratings

Riznica sa  tisu?ama rije?i u  domu Mili?evih
Goran Mili?, vrhunski novinar i svjetski putnik, i njegova supruga Ana ugostili su nas u svom ugodnom ...
Vie... 1970 0 Ratings

Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine
Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trenjevci, stoji metalna tabakera. Poklopac joj je neravan, ...
Vie... 1583 0 Ratings

Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
03 Veljača 2021, 09.20
Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneevi?a i Tomislava ...
Vie... 2385 0 Ratings

RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
02 Veljača 2021, 08.37
ovako po?inje intervju sbplus portal sa Autorima knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine ...
Vie... 683 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine
Poslije 5 godina rada naa knjiga Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine je ugledala svjetlo dana. ...
Vie... 980 0 Ratings

Izloba Irfana Hoze u Galeriji Goll
Izloba Irfana Hoze u Galeriji Goll
01 Veljača 2015, 08.31
Preko stotinu gradova u Hrvatskoj obiljeilo je 10. No? muzeja u kojoj je 250 000 posjetitelja unato? ...
Vie... 1445 0 Ratings

10.NO? MUZEJA - IZLOBA IRFANA HOZE
10.NO? MUZEJA - IZLOBA IRFANA HOZE
27 Siječanj 2015, 10.35
Galerija Goll je ove godine za 10. No? muzeja priredila poseban i vrlo zanimljiv program. Tijekom ...
Vie... 1684 0 Ratings

Slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti
Uz tre?u obljetnicu djelovanja Galerije Goll i ?etrdesetu obljetnicu umjetni?kog rada Josipa imi?a, ...
Vie... 2123 0 Ratings