RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I

Ispis
PDF

ovako po?inje intervju sbplus portal sa Autorima knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine Antom Kneevi?em i Tomislavom Luki?em

https://sbplus.hr/slavonski_brod/kultura/ostalo/ti_uvijek_krivi_bosanci_sada_se_mogu_osloniti_na_ovu_knjigu.aspx#.YBj7b-hKg94

SLAVONSKI BROD - Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine, tiskan 2020. godine pod nakladnitvom slavonskobrodske Galerije Goll, Fraternitasa i Synopsisa, ve? na svojim prvim stranicama, oznakom mjesta i godine prvog izdanja (Brod, Sarajevo, Zagreb, Slavonski Brod, 2020.) pokazuje koliku ?e irinu pruiti ?itateljima na 680 stranica i koliko je ljudi bilo uklju?eno u nastajanje te zna?ajne knjige.

Imali smo priliku razgovarati s dvama glavnim 'krivcima' to je Rje?nik, nakon jednog desetlje?a marljivog rada, ugledao svjetlo dana - lingvistom Antom Kneevi?em i profesorom kemije koji se bavi zatitom okolia, Tomislavom Luki?em.

- Nama je ovaj Rje?nik iznimno vrijedan zbog truda uloenog u njegov nastanak, a zadnji ?e sud, dakako, dati publika. Namijenjen je o?uvanju kulturnog izri?aja naroda u jednoj regiji - za SBplus pri?u je po?eo Tomislav Luki?.

S Antom Kneevi?em povezala ga je ljubav prema jeziku.

- Istraivanje rije?i iz mog rodnog sela (op.a. Poto?ani pokraj Odaka) bilo mi je zanimljivo jo u osnovnoj koli. Ve? tada sam zamijetio kako moji suseljani, primjerice, leptira zovu druga?ije nego u?iteljica. U gimnaziji se to zanimanje za jezik nastavilo pa sam o tome napisao i prvi ?lanak. Na Rje?niku sam po?eo raditi 2009. godine, po povratku iz Amerike. Obuhvatio sam ve?inu podru?ja - kao to su predmeti, obi?aji, hrana, svetkovine, vo?ke, ivotinje i sli?no. Uklju?io sam i ono to je toliko karakteristi?no za to podru?je da te rije?i drugdje uop?e ne postoje. U Bosanskoj Posavini, primjerice, osim 'ju?er' i 'prekju?er', postoje i izrazi 'zakju?er' i 'nakju?er', u zna?enju prije tri dana i prije ?etiri dana. Isto tako, tu su 'zaksutra' i 'naksutra'. To nisam pronaao ni u jednom drugom jeziku. U Rje?nik sam elio upisati i naglaske jer se neke rije?i isto piu, a razli?ito izgovaraju; kao to su p?ka i pka. Pokuao sam, ukratko, njime obuhvatiti na?in ivota meni dostupan od po?etka ezdesetih godina pa nadalje. - za SBplus kazao je Anto Kneevi?.

Izvori za pronalazak rije?i karakteristi?nih za Bosansku Posavinu bili su brojni (60-ak knjiga, izvorne selja?ke pjesme, internetske stranice, ?lanci, poglavlja iz knjiga,...), ali sam autor kao najvrjednije je istaknuo izravan kontakt sa starijim govornicima s podru?ja Bosanske Posavine nakon ?ijeg ?e odlaska s ovog svijeta pojedini izrazi, naalost, najvjerojatnije izumrijeti u svakodnevnom jeziku.

- Koristili smo strukturirane intervjue s pedesetak starijih Posavaca. Snimali smo ih nekoliko godina digitalnom kamerom i rije?i koje su upotrijebili u razgovoru, izdvajali smo i uvrstili u Rje?nik. Primjerice, kukuruzni klip bez zrna u Bosanskoj Posavini ima jedanaest razli?itih naziva, s tim da u veoma bliskim podru?jima ne znaju za ta druga zna?enja. Ono to se u Slavoniji zove 'ajdamak', u Bosanskoj Posavini je otu?ak, tekunica, okomak, bataljuka, ?okotina, ko?anj, komaljika, komuika, paturina, srika, epurina - dodao je Kneevi?, naglasivi kako su to izrazi iz ruralnih dijelova jer su gradske sredine, kao i drugdje, sa?uvale malo onoga autohtonog. Nasuprot tomu, seoski, narodni obi?aji i ivot, pruaju ?itavu lepezu izraza koje mnoga gradska djeca nikad nisu ?ula.

S obzirom na broj natuknica, knjiga bi mogla postati dobra tema svakodnevnih razgovora uz kavu, a zasigurno ?e potaknuti rasprave i prisje?anja kako je tko pojedini predmet nazivao u djetinjstvu. Bogatstvo i razli?itost na koje su autori naili u tom su smislu neprocjenjivi i zna?ajka su malokojeg jezika.

- Postoji diversifikacija unutar same Bosanske Posavine, ?ak i kad je udaljenost zra?nom linijom 20 ili 30 kilometara. U knjizi postoji izme?u sedam i deset tisu?a natuknica koje su jako dobro konstruirane. Kaemo, u tom rasponu jer smo u Rje?nik uvrstili sve izraze na koje smo naili za istu stvar. Knjigu smo obogatili s tisu?u fotografija u boji, kako bismo lake pojasnili o ?emu se radi, unato? opisu i engleskom prijevodu. Natuknice imaju i citate u kojima se koristi pojedina rije?, kako bi njezino zna?enje bilo vidljivo i u kontekstu. Kada bismo radili usporedbu, doli bismo do toga da je 60 ili 70 posto rije?i s jedne i druge strane Save identi?no, ali bilo bi zgodno i kada bi se takav rje?nik napravio za Slavoniju - kazao je Luki?, dodavi kako je do vrijedne suradnje s gospodinom Kneevi?em koji je obavio ogroman dio posla dolo sasvim slu?ajno, prilikom pokuaja oblikovanja budu?e Enciklopedije Bosanske Posavine.

Od knjige koristi mogu imati i oni koji su davno napustili krajeve Bosanske Posavine te odselili u druge zemlje jer su natuknice prevedene i na engleski jezik.

- Knjigu smo pokuali napraviti mjerodavnom i sa stru?ne strane pa smo zato izrazima ozna?ili naglaske. Kako bismo sve to pribliili naoj dijaspori, posebice djeci naih ljudi koja danas ive u vicarskoj, Australiji i drugdje, dali smo zna?enja tih rije?i na engleskom jeziku, a i uvodni dio je na engleskom za one koji ne znaju dovoljno dobro hrvatski. Za biljke i ivotinje, uz hrvatski i engleski, stavljali smo i naziv na latinskom jeziku - kazao je Kneevi?

Samim izgledom knjige autori su iznimno zadovoljni, a ponose se i oblikovanjem koje im je zadalo gotovo jednako toliko brige i muke kao prikupljanje rije?i.

- Kako se obojica bavimo znanstvenim radom, inzistirali smo na tomu da enciklopedija ima znanstveni karakter i tu teinu. Koristili smo se svim pravilima kao vodiljom kako treba izgledati znanstveni rad. Ogledni primjerak nam je bio Oxfordski rje?nik koji, dakako, ima sto tisu?a rije?i, ali je koncipiran sli?no. - pojasnio je Luki?.

- Sretni smo jer Rje?nik vizualno dobro i privla?no izgleda. Same natuknice su tiskane zelenom bojom, tu su i kvalitetne fotografije. Odabrali smo jako dobrog grafi?kog urednika i urednika knjige, mladog de?ka iz ?apljine, Tonija - Tomislava Dalmatina koji nije optere?en ni?ime, nego je dao sve od sebe da do kraja sve pokua odraditi savreno. Dakako, nakon tiska, uvijek uo?imo to smo mogli bolje, ali u sutini smo zadovoljni - sloili su se autori. Obojica su do sada objavili po ?etiri knjige iz svojih stru?nih podru?ja.

Tu?ice, posu?enice, anglizmi, germanizmi,... koliko bogate onoga koji materinji jezik iri znanjem, toliko taj isti, prvi jezik, trajno ote?uju i osaka?uju. Tako su i autori primijetili kako se mladi danas ?e?e i lake sjete izraza na engleskom jeziku, nego onih tradicionalnih, 'doma?ih' naziva.

- Mladi ljudi danas savreno komuniciraju na engleskom, a ne znaju seoske izraze za osnovne predmete. Proces globalizacije doprinio je tomu da se gube rije?i, a ovo je na pokuaj da to ostane zabiljeeno. Mali broj tih rije?i danas je u upotrebi. To pripada prolosti. Ova knjiga ?e vrlo brzo biti povijest. Po?etkom devedesetih godina prolog stolje?a iz Bosanske Posavine izbjeglo je gotovo dvjesto tisu?a ljudi u dva mjeseca. To je jedan od najve?ih egzodusa Hrvata u povijesti. Ne iz Hrvatske, nego iz Bosanske Posavine, no nitko to ne spominje na takav na?in. Ti ljudi raselili su se diljem svijeta i posvuda su se socijalizirali. U inozemstvu njihova djeca u ku?i ve? govore engleski - kau autori.

Veliki 'pe?at' vrijednosti Rje?nika dala je i knjievnica Julijana Matanovi? koja je autorica Predgovora. Dio koji nam se ?ini najbitnijim prenosimo u nastavku, a sve zaljubljenike u pisanu i govorenu rije? poti?emo neka zavire u ovu vrijednu riznicu koja ?e puno zna?iti ne samo Bosanskoj Posavini, nego i okolnom podru?ju.

Pribiljei, sine, pribiljei netko ?e ve? pro?itati - govorili su i toliki fratri. Od sada, uz ovaj Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine, bit ?e lake primati i udarce svih onih kojima su nai ljudi krivi za sve loe to se doga?a u prostoru u kojem su, za vrijeme rata i nakon toga, stanovnici Bosanskog amca, Br?kog, Dervente, Plehana, Donje Mahale, Boka, Garevca, Tramonice, ... nali svoj dom. Jer oni, koji su za njih uvijek ti Bosanci, mogu se od sada osloniti na knjigu, na popis i zapisanim ?injenicama zaustaviti rije?i onih koji ?injenice ne poznaju - napisala je u Predgovoru Enciklopedijskog rje?nika prof. dr. Julijana Matanovi?.

Znanstveni skup BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadanjost i izazovi budu?nosti
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Antunovi?, ...
Vie... 1340 0 Ratings

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?
Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki? U petak 22. listopada na Sveu?ilite u Mostaru Fakultet ...
Vie... 893 0 Ratings

Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu
Na Plehanu povodom Svetog Marka odrano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?nika ...
Vie... 1172 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rie?nik Bosanske Posavine
Knjiga se jednostavno moe naru?iti na e-mail:galerija.goll@gmail.com telefonom: 00 385 99 2230228 ...
Vie... 1348 0 Ratings

Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine u emisiji Dobro jutro Hrvatska (HRT)
Subota, 13.02.2021, 9.30 HTV 1, Dobro jutro Hrvatska Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik ...
Vie... 1550 0 Ratings

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spaava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneevi?em ...
Vie... 1837 0 Ratings

Knjiga Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine doprinosi o?uvanju nematerijalne kulturne batine ...
Vie... 2396 0 Ratings

Riznica sa  tisu?ama rije?i u  domu Mili?evih
Goran Mili?, vrhunski novinar i svjetski putnik, i njegova supruga Ana ugostili su nas u svom ugodnom ...
Vie... 2049 0 Ratings

Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine
Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trenjevci, stoji metalna tabakera. Poklopac joj je neravan, ...
Vie... 1691 0 Ratings

Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
03 Veljača 2021, 09.20
Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneevi?a i Tomislava ...
Vie... 2605 0 Ratings

RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
02 Veljača 2021, 08.37
ovako po?inje intervju sbplus portal sa Autorima knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine ...
Vie... 700 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine
Poslije 5 godina rada naa knjiga Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine je ugledala svjetlo dana. ...
Vie... 996 0 Ratings

Izloba Irfana Hoze u Galeriji Goll
Izloba Irfana Hoze u Galeriji Goll
01 Veljača 2015, 08.31
Preko stotinu gradova u Hrvatskoj obiljeilo je 10. No? muzeja u kojoj je 250 000 posjetitelja unato? ...
Vie... 1459 0 Ratings

10.NO? MUZEJA - IZLOBA IRFANA HOZE
10.NO? MUZEJA - IZLOBA IRFANA HOZE
27 Siječanj 2015, 10.35
Galerija Goll je ove godine za 10. No? muzeja priredila poseban i vrlo zanimljiv program. Tijekom ...
Vie... 1698 0 Ratings

Slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti
Uz tre?u obljetnicu djelovanja Galerije Goll i ?etrdesetu obljetnicu umjetni?kog rada Josipa imi?a, ...
Vie... 2137 0 Ratings