Ispis
PDF

Preko stotinu gradova u Hrvatskoj obilježilo je 10. No? muzeja u kojoj je 250 000 posjetitelja unato? vrlo lošem vremenu posjetilo muzeje i galerije. Jeden doga?aj je imao posebnu  pažnju medija i publike, a to je izložba bosansko hercegova?kog slikara Irfana Hoze koja je organizirana u Galeriji Goll u Slavonskom Brodu. Veliki umjetnik i izniman majstor kista je oduševio bro?ane o izložbom “Iz ateliera” predstavljaju?i se sa opusom ulja na platnu nastalim u posljednje tri godine umjetnikova stvaralaštva. Tijekom ve?eri u samo osam sati izložbu je pogledalo preko šest stotina gledatelja. Organizatore je uveselio veliki  broj mla?ih gledatelja koji garantiraju opstojnost ne?ega što  nema granice i što nas veže i spaja  a to je umjetnost. Umjetnost koju nam je donio Irfan Hozo predstavlja povratak iskonskim vrijednostima koji ostavljaju neizbrisivi trag u našim odgajanjima pogleda.

Impresije o izložbi  priredio je umjetni?ki ravnatelj galerije g. Predrag Goll. Doajen hrvatskog slikarstva i akvarela je ukazao na potrebu izvornog pristupa slikarstvu koji umjetniku njeguje. Izme?u ostalog je rekao:

“Svakako ovom izložbom Irfan Hozo predstavlja zaokruženo i cjelovito poimanje slikarstva, osebujno i samosvojno, koji nije podložno modnim trendovima, ali ni tržišnim zadatostima no predstavlja slikara u najrje?itijem umjetni?kom ozra?ju.

Umjetnik je istovremno poeta i dramati?ar, mistik i romantik, no  svakako prije svega slikar izuzetnog senzibiliteta i pažnje vrijednog iskaza.”

Poseban obol shva?anju umjetnikovog izri?aja dao je jedan od najboljih likovnih kriti?ara BiH g. Vojislav Vujanovi?  koji je u  predgovoru kataloga napisao slijede?e:

„Kada u svome govoru pominjemo atelier ili prostor, mi mislimo na onaj atelier i onaj prostor koji je umjetnik otjelovio na svojim platnima, naj?eš?e širokih dimenzija ?ime je u sliku uvedeno i nešto od našeg epskog karaktera dobrohotnosti koji se mogu doslutiti samo u ovim našim prostorima u kojima se prisutnost ljudska uvijek osje?ala bez obzira na hirovitu povijest koja je bila izazvana drugima koji i ne mogu u?i u prostor ateljea kojemu je dušu ugradio dobri ?ovjek i umjetnik Irfan Hozo.

I sve je to presvo?eno poetskom skramom koja slikarstvu Irfana Hoze daje odsjaj specifi?nog likovnog govora.“

Izložbu je biranim rije?ima otvorio   predsjednik Svjetski umjetni?kih igara  (World Art Games WAG)  g. Peter Weisz ( g.Irfan Hozo je predsjednik WAG-a za BiH). WAG okuplja umjetnike iz preko 60 zemalja diljem svijeta koji se svake godine okupljaju kako bi doprinijeli promociju umjetnosti uz neophodno odgajanje pogleda. Weisz je najavio nove projekte koje ?e organizirati WAG Bosne i Hercegovine, a koji su najavljeni za zadnji kvartal ove godine.

Izložba ?e u Slavonskom Brodu biti otvorena do 23. velja?e 2015. Godine.

 

Znanstveni skup „BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadašnjost i izazovi budu?nosti”
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Antunovi?, ...
Više... 1340 0 Ratings

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?
Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki? U petak 22. listopada na Sveu?ilište u Mostaru Fakultet ...
Više... 893 0 Ratings

Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu
Na Plehanu povodom Svetog Marka održano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?nika ...
Više... 1172 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rie?nik Bosanske Posavine
Knjiga se jednostavno može naru?iti na e-mail: galerija.goll@gmail.com telefonom: 00 385 99 2230228 ...
Više... 1348 0 Ratings

Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine u emisiji Dobro jutro Hrvatska (HRT)
Subota, 13.02.2021, 9.30 HTV 1, Dobro jutro Hrvatska Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik ...
Više... 1550 0 Ratings

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spašava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneževi?em ...
Više... 1837 0 Ratings

Knjiga „Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine“ doprinosi o?uvanju nematerijalne kulturne baštine ...
Više... 2396 0 Ratings

Riznica sa  tisu?ama rije?i u  domu Mili?evih
Goran Mili?, vrhunski novinar i svjetski putnik, i njegova supruga Ana ugostili su nas u svom ugodnom ...
Više... 2049 0 Ratings

Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine
Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trešnjevci, stoji metalna  tabakera. Poklopac joj je neravan, ...
Više... 1691 0 Ratings

Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
03 VeljaÄŤa 2021, 09.20
  Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneževi?a i Tomislava ...
Više... 2605 0 Ratings

RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
02 VeljaÄŤa 2021, 08.37
    ovako po?inje intervju sbplus portal sa Autorima knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine ...
Više... 699 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine
Poslije 5 godina rada naša knjiga „Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine“ je ugledala svjetlo dana. ...
Više... 996 0 Ratings

Izložba Irfana Hoze u Galeriji Goll
Izložba Irfana Hoze u Galeriji Goll
01 VeljaÄŤa 2015, 08.31
Preko stotinu gradova u Hrvatskoj obilježilo je 10. No? muzeja u kojoj je 250 000 posjetitelja unato? ...
Više... 1459 0 Ratings

10.NO? MUZEJA - IZLOŽBA IRFANA HOZE
10.NO? MUZEJA - IZLOŽBA IRFANA HOZE
27 SijeÄŤanj 2015, 10.35
Galerija Goll je ove godine za 10. No? muzeja priredila poseban i vrlo zanimljiv program. Tijekom ...
Više... 1698 0 Ratings

Slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti
Uz tre?u obljetnicu djelovanja Galerije Goll i ?etrdesetu obljetnicu umjetni?kog rada Josipa Šimi?a, ...
Više... 2137 0 Ratings