Slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti

Ispis
PDF

Uz tre?u obljetnicu djelovanja Galerije Goll i ?etrdesetu obljetnicu umjetni?kog rada Josipa Šimi?a, u petak, 6. lipnja 2014. godine, u ovom prostoru, otvorena je Šimi?eva trideseta samostalna izložba. O slikaru i njegovom djelu govorio je autor predgovora popratnog kataloga, a izložbu je otvorio Pero ?osi?, predsjednik županijske skupštine.


Umjetnost, a posebice vizualna, i osobito likovna, ne može biti i nije neartikulirani vrisak, nego osobit i osoban sustav simboli?ke razmjene ideje, stava, promišljanja.Ovo, pak, zbog kolektivnog pam?enja, ?iji dio umjetnost i u svojoj povijesnosti i u svojoj suvremenosti jest, uvijek je otvaralo i otvara mogu?nost prosudbe pojedinog umjetnika u okviru op?e percepcije, pri ?emu ne treba smetnuti s uma kako, a ovo je, nažalost, sudbina ve?ine suvremenih stvaratelja, na percepciju bitno utje?u stereotipi nametnuti i upravljani komercijalnim galeristi?kim stavovima o „umjetnosti kao dobroj investiciji".

Instinkt, komercijalni stereotipi i(li) struka

Dakako, na umjetnost se može i treba gledati i u tom svjetlu.No, u promišljanju o važnim stvarima, a umjetnost, i likovna, kolikogod se to prosje?nom ?ovjeku ?inilo da jest, nije nevažna, usputna, dobro je uvijek osloboditi se stereotipa, idola kako kaže Hegel, i vlastiti sud temeljiti na dva jednako važna uporišta:instinktu koji nas, ako je usamljen, može dovesti do jednog od dva za umjetnost apsurdna, suprotstavljena stava, „Svi?a mi se", odnosno „Ne svi?a mi se" i, drugom, temeljenom na bliskosti s etabliranim definiranjem estetskoga koji, opet, sam za sebe, nije nikakvo jamstvo, jer definicija i poimanje estetike podložno je mijenama kao i kulturna povijest u cjelini.

Oko Šimi?a nema nikakvih dvojbi

Onaj tko prvi puta stoji pred slikama Josipa Šimi?a, sve ovo trebao bi imati na umu.Oni koji Šimi?a poznaju u njegovom cjelovitom gotovo ?etrdeset godišnjem likovnom iskazu, sigurno nemaju nikakvih dvojbi.Ovaj, naoko izdvojeni opus njegovih djela na staklu, potvr?uje kako Šimi? svoju kreativnu potenciju „crpi iz sposobnosti da svoje neposredne žudnje izrazi u obliku simbola" (John Zerzan). Svima razumljivih.Naracija u živosti i prirodnosti još neiš?ezle idile zdena?kog bazena, prepoznatljiva stiliziranost arhetipova Adama i Eve, Krista… ali i mladenaca i pogrebne povorke, ljudi u odlasku ili blisko su?eljenih promatra?u, s maskom ili bez… nije melankolija preto?ena u specifi?an, slavonski, 'šimi?evski' kolorit.U osnovi - uvijek je to smislen i u detalje razra?en crtež, uvijek su to boje koje, s crtežom ravnopravno, nose 'pri?u'.A 'pri?a' koju Josip Šimi? pri?a, kolikogod se ?inila bajkovitom, fabulom ?vrsto je na zemlji, ali nam ozra?jem približava metafiziku, duhovnost, dušu ?ovjeka kojeg eufemisti?ki zovemo 'malim', 'obi?nim', 'jednostavnim'. Kao da ?ovje?nost i može biti druga?ija!I kada se 'raskalašeno' veseli, i kada ponizno sagiba glavu pred svetim, misti?nim, i kada tuguje, ili je, tek, kao skriveni promatra?, zastao pred ljepotom krajolika, s maskom ili bez – uvijek je to samo i jedino ?ovjek.Rijetko kada romanti?arski zagledan u daljinu i nikada široko usmjeren prema horizontu.

Slikar jasno?e, motiva, teme, koncentriranosti

Naime, Šimi? je slikar jasno?e, motiva, teme, koncentriranosti.Njegove slike slike su 'prednjega plana' pa i onda kada na njima uspješno realizira prostornost i dubinu. Drugim planovima, tada, Šimi? samo situira raspelo na ulazu u selo, ili žene koje odlaze na zornice, usamljeno stablo ili grm, preplašenog pijetla…U ciklusu svojih 'crnih slika' potpuno apstrahira sve što bi možda moglo odvu?i pozornost od temeljne poruke – život jest prolazan, ali je lijep u svakom svojem izri?aju.Takav život, gotovo u adorativnom smislu, poklonstveno, na izdvojenim, na neki na?in i 'pokrajnim oltarima' pejzaža i ljudi, slavi Josip Šimi?.

Logi?an slijed promišljanja i likovne estetike

Ni pred ovim izborom slika Josipa Šimi?a, makar u primisli, nije mogu?e ne imati cjelokupno njegovo slikarstvo koje je logi?an slijed njegovog promišljanja i njegove estetike i koje je u svim drugim tehnikama, od akvarela, ulja, polikromiranog drva, u drugim i druga?ijim izri?ajima sli?nih motiva, naj?eš?e samo još zgusnutija slikareva poruka i slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti - što život, zapravo, jest.

Sbplus portal

Znanstveni skup „BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadašnjost i izazovi budu?nosti”
U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Antunovi?, ...
Više... 1276 0 Ratings

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?
Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki? U petak 22. listopada na Sveu?ilište u Mostaru Fakultet ...
Više... 821 0 Ratings

Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu
Na Plehanu povodom Svetog Marka održano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?nika ...
Više... 1105 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rie?nik Bosanske Posavine
Knjiga se jednostavno može naru?iti na e-mail: galerija.goll@gmail.com telefonom: 00 385 99 2230228 ...
Više... 1276 0 Ratings

Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine u emisiji Dobro jutro Hrvatska (HRT)
Subota, 13.02.2021, 9.30 HTV 1, Dobro jutro Hrvatska Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik ...
Više... 1479 0 Ratings

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spašava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneževi?em ...
Više... 1765 0 Ratings

Knjiga „Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine“ doprinosi o?uvanju nematerijalne kulturne baštine ...
Više... 2120 0 Ratings

Riznica sa  tisu?ama rije?i u  domu Mili?evih
Goran Mili?, vrhunski novinar i svjetski putnik, i njegova supruga Ana ugostili su nas u svom ugodnom ...
Više... 1970 0 Ratings

Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine
Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trešnjevci, stoji metalna  tabakera. Poklopac joj je neravan, ...
Više... 1583 0 Ratings

Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
03 VeljaÄŤa 2021, 09.20
  Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneževi?a i Tomislava ...
Više... 2384 0 Ratings

RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
RIZNICA S TISU?AMA RIJE?I
02 VeljaÄŤa 2021, 08.37
    ovako po?inje intervju sbplus portal sa Autorima knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine ...
Više... 683 0 Ratings

Kako kupiti Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine
Poslije 5 godina rada naša knjiga „Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine“ je ugledala svjetlo dana. ...
Više... 980 0 Ratings

Izložba Irfana Hoze u Galeriji Goll
Izložba Irfana Hoze u Galeriji Goll
01 VeljaÄŤa 2015, 08.31
Preko stotinu gradova u Hrvatskoj obilježilo je 10. No? muzeja u kojoj je 250 000 posjetitelja unato? ...
Više... 1445 0 Ratings

10.NO? MUZEJA - IZLOŽBA IRFANA HOZE
10.NO? MUZEJA - IZLOŽBA IRFANA HOZE
27 SijeÄŤanj 2015, 10.35
Galerija Goll je ove godine za 10. No? muzeja priredila poseban i vrlo zanimljiv program. Tijekom ...
Više... 1684 0 Ratings

Slikarev pe?at na dokumentu vje?nosti
Uz tre?u obljetnicu djelovanja Galerije Goll i ?etrdesetu obljetnicu umjetni?kog rada Josipa Šimi?a, ...
Više... 2123 0 Ratings