O nama

Slavonski Brod od 31. svibnja 2011. Godine je postao bogatiji za novi galerijski prostor. Tre?a galerija, ovoga puta u potpuno privatnoj organizaciji, ?e omogu?iti gra?anima Slavonskoga Broda i okolice novi moderni likovni doivljaj, a nosi ime poznatoga brodskoga slikara Predraga Golla. Pri svemu ovome vodi nas misao - da bi neto trajalo, mora biti dobro zapo?eto. Galeriju osnivaju Obitelj Luki? i Predrag Goll, a utemeljuju je poznati slikari iz regije:

 1. Ivica Antol?i?, akademski slikar iz Zagreba
 2. Fra Perica Vidi?, akademik, akademski slikar iz Sarajeva
 3. Ivica Kurz, akademski slikar iz Slavonskoga Broda
 4. Marko ivkovi?, akademski slikar iz Osijeka
 5. Danko ab?i?, akademski slikar iz Zagreba
 6. eljko Subi?, akademski slikar iz Nove Gradike
 7. Stjepan Jozi?, akademski slikar iz Vinkovaca
 8. Zlatko Kozina, akademski slikar iz Slavonskoga Broda
 9. Antonija Bali?-imrak, akademski kipar iz Zagreba
 10. Davorin Radi?, akademski slikar iz Zagreba
 11. Antun Babi?, akademski kipar iz Vinkovaca
 12. Danko Jaki?, akademski slikar iz Zagreba
 13. Dejan Durakovi?, akademski kipar iz Vinkovaca
 14. Branimir David Kusik, akademski slikar iz Osijeka
 15. Josip Alebi?, akademski slikar iz Osijeka
 16. Vladir Megli?, akademski slikar iz Zagreba
 17. Ivan Vitez, akademski slikar iz Zagreba
 18. Ivan Lon?ar an, akademski slikar iz Vinkovaca
 19. Vladimir Danko, akademski slikar iz Osijeka
 20. Branimir Peut, ?lan HDLU, Slavonski Brod
 21. Ivan Kati?,?lan HDLU, Slavonski Brod
 22. Josip imi?, ?lan HDLU, Slavonski Brod
 23. Josip Maji?, ?lan HDLU, Slavonski Brod
 24. Predrag Goll, akademski slikar iz Slavonskoga Broda

Galerija je po?ela sa radom 31. svibnja 2011. u 19.30 sati otvorenjem skupne izlobe Goll i prijatelji na kojoj su prikazani radovi svih gore navedenih umjetnika. Utemeljitelji galerije dio svoga umjetni?koga opusa ?ine dostupnim galeriji u komercijalne svrhe tj. prodaju.

Umjetni?ki rukovoditelj galerije je Predrag Goll.

Savjet galerije: Predrag Goll, Danijel ab?i?, Marko ivkovi?, Branko Peni?, Tomislav Luki?

Prokurist galerije: Tomislav Luki?

Urednik web stranice: Iva Luki?

Urednik kataloga: Luka Luki?

Fotografije:Luka Luki?

Medijski pokrovitelj Posavska Hrvatska

Izlobe Galerije Goll

2011. godina

Skupna izloba: Goll i prijatelji

Skupna izloba: Suvremeni hrvatski grafi?ari (izbor ateliera Straa)

Skupna izloba: Amaterska likovna scena, Slavonski Brod 2011.

Poetika nevidljivoga, Danijel ab?i?, akademski slikar iz Zagreba

Sklad prirode i boja, akademik Fra Petar Perica Vidi? , akademski slikar iz Sarajeva

Komplementarna projekcija,

Ivica Kurtz, akademski slikar iz Sl.Broda, Zlatko Kozina, prof., ?lan HDLU iz Sl.Broda

Skupna izloba: Svetost u slici

2012. godina

Stup od oblaka, Marko ivkovi?, akademski slikar iz Osijeka

Toni Franovi?, akademski slikar iz Zagreba

Ivan Balaevi?, akademski slikar iz Novog Vinodolskog

Ivan Vitez, akademski slikar i ilustrator iz Zagreba

Potrai me u predgra?u, Branimit Peut, ?lan HDLU iz Sl.Broda

Nesputano, Dejan Durakovi?, akademski kipar i slikar iz Vinkovaca

2013. godina

Izme?u gore i dolje, Predrag Goll, akademski slikar iz Sl.Broda

Davorin Radi?, akademski slikar iz Zagreba

Antun Premu, Vlatka Premu, slikari amateri iz Sl.Broda

Mladen imunovi?, akademski kipar i slikar iz Mnchena

Ivan Kati?, ?lan HDLU iz Sl.Broda

Vladimir Danko, akademski slikar iz Osijeka

2014.godina

Skupna izloba:Iz fundusa prigodni program za No? muzeja 2014.

Skupna izloba: Bijenale World Art Games

Rajko Svilar, akademski slikar iz Rovinja

Josip imi?, ?lan HDLU iz Slavonskog Broda

2015. godina

Iz ateliera, mr. Irfan Hozo, akademski slikar iz Sarajeva

Gostuju?e izlobe:

Predrag Goll, akademski slikar iz Sl.Broda u Novom Vinodolskom, kolovoz 2013.

Predrag Goll, akademski slikar iz Sl.Broda u Vrpolju, listopad 2013.