O nama

Slavonski Brod od 31. svibnja 2011. Godine je  postao bogatiji za novi galerijski prostor. Tre?a galerija, ovoga puta u potpuno privatnoj organizaciji, ?e omogu?iti gra?anima Slavonskoga Broda i okolice novi moderni likovni doživljaj, a nosi ime poznatoga brodskoga slikara Predraga Golla. Pri svemu ovome vodi nas misao - da bi nešto trajalo, mora biti dobro zapo?eto. Galeriju osnivaju Obitelj Luki? i Predrag Goll, a utemeljuju je poznati slikari iz regije:

 1. Ivica Antol?i?, akademski slikar iz Zagreba
 2. Fra Perica Vidi?, akademik, akademski slikar iz Sarajeva
 3. Ivica Kurz, akademski slikar iz Slavonskoga Broda
 4. Marko Živkovi?, akademski slikar iz Osijeka
 5. Danko Žab?i?, akademski slikar iz Zagreba
 6. Željko Subi?, akademski slikar iz Nove Gradiške
 7. Stjepan Jozi?, akademski slikar iz Vinkovaca
 8. Zlatko Kozina, akademski slikar iz Slavonskoga Broda
 9. Antonija Bali?-Šimrak, akademski kipar iz Zagreba
 10. Davorin Radi?, akademski slikar iz Zagreba
 11. Antun Babi?, akademski kipar iz Vinkovaca
 12. Danko Jakši?, akademski slikar iz Zagreba
 13. Dejan Durakovi?, akademski kipar iz Vinkovaca
 14. Branimir David Kusik, akademski slikar iz Osijeka
 15. Josip Alebi?, akademski slikar iz Osijeka
 16. Vladir Megli?, akademski slikar iz Zagreba
 17. Ivan Vitez, akademski slikar iz Zagreba
 18. Ivan Lon?ar Žan, akademski slikar iz Vinkovaca
 19. Vladimir Džanko, akademski slikar iz Osijeka
 20. Branimir Pešut, ?lan HDLU, Slavonski Brod
 21. Ivan Kati?,?lan HDLU, Slavonski Brod
 22. Josip Šimi?, ?lan HDLU, Slavonski Brod
 23. Josip Maji?, ?lan HDLU, Slavonski Brod
 24. Predrag Goll, akademski slikar iz Slavonskoga Broda

Galerija je po?ela sa radom 31. svibnja 2011. u 19.30 sati otvorenjem skupne izložbe „Goll i prijatelji“ na kojoj su prikazani radovi svih gore navedenih umjetnika. Utemeljitelji galerije dio svoga umjetni?koga opusa ?ine dostupnim galeriji u komercijalne svrhe tj. prodaju.

Umjetni?ki rukovoditelj galerije je Predrag Goll.

Savjet galerije: Predrag Goll, Danijel Žab?i?, Marko Živkovi?, Branko Peni?, Tomislav Luki?

Prokurist galerije: Tomislav Luki?

Urednik web stranice: Iva Luki?

Urednik kataloga: Luka Luki?

Fotografije:Luka Luki?

Medijski pokrovitelj Posavska Hrvatska

 

Izložbe Galerije Goll

 

2011. godina

Skupna izložba: „Goll i prijatelji“

Skupna izložba: „Suvremeni hrvatski grafi?ari“ (izbor ateliera Straža)

Skupna izložba: „Amaterska likovna scena“, Slavonski Brod 2011.

„Poetika nevidljivoga“, Danijel Žab?i?, akademski slikar iz Zagreba

“Sklad prirode i boja“, akademik Fra Petar Perica Vidi? , akademski slikar iz Sarajeva

„Komplementarna projekcija“,

Ivica Kurtz, akademski slikar iz Sl.Broda,  Zlatko Kozina, prof., ?lan HDLU iz Sl.Broda

Skupna izložba: „Svetost u slici“

 

2012. godina

„Stup od oblaka“, Marko Živkovi?, akademski slikar iz Osijeka

Toni Franovi?, akademski slikar iz Zagreba

Ivan Balaževi?, akademski slikar iz Novog Vinodolskog

Ivan Vitez, akademski slikar i ilustrator iz Zagreba

„Potraži me u predgra?u“, Branimit Pešut, ?lan HDLU iz Sl.Broda

„Nesputano“, Dejan Durakovi?, akademski kipar i slikar iz Vinkovaca

 

2013. godina

„Izme?u gore i dolje“, Predrag Goll, akademski slikar iz Sl.Broda

Davorin Radi?, akademski slikar iz Zagreba

Antun Premuž, Vlatka Premuž, slikari amateri iz Sl.Broda

Mladen Šimunovi?, akademski kipar i slikar iz Münchena

Ivan Kati?, ?lan HDLU iz Sl.Broda

Vladimir Džanko, akademski slikar iz Osijeka

2014.godina

Skupna izložba:Iz fundusa prigodni program za No? muzeja 2014.

Skupna izložba: Bijenale World Art Games

Rajko Svilar, akademski slikar iz Rovinja

Josip Šimi?, ?lan HDLU iz Slavonskog Broda

2015. godina

Iz ateliera, mr. Irfan Hozo, akademski slikar iz Sarajeva

 

Gostuju?e izložbe:

Predrag Goll, akademski slikar iz Sl.Broda u Novom Vinodolskom, kolovoz 2013.

Predrag Goll, akademski slikar iz Sl.Broda u Vrpolju, listopad 2013.