Iz medija

Djela Murti?a, Džamonje, Jordana i Pulitike koja nam poti?u maštu

U nedavno otvorenoj slavonskobrodskoj Galeriji Goll, koja teži pomicati kulturne granice promocijom suvremenih hrvatskih slikara, kipara, grafi?ara, kao i omogu?iti kupnju izloženih umjetnina, otvorena je izložba “Suvremeni hrvatski grafi?ari”.
Izbor je to iz zagreba?kog ateliera Straža, jednog od najcjenjenijih ateliera, posebice kada je rije? o sitotisku u Hrvatskoj. Prvi put Bro?ani mogu vidjeti (i kupiti) 48 grafika tridesetak umjetnika, ra?enih tehnikom sitotiska, koloritne i dopadljive originale autora, kao što su Ivan Antol?i?, Zvonimir Lon?ari?, Ivan Rabuzin, Ivan Generali?, Dušan Džamonja, ?uro Pulitika, Vasilije Jordan, Mladen Veža, Edo Murti?, Nikola Reiser i drugih koji se nisu slu?ajno odlu?ili za sitotisak. Tehnika je to koja majstoru otvara ogromne mogu?nosti boje, za razliku od suhe igle, crno-bijele umjetnosti, kako ve?ina doživljava grafiku.
“Sitotisak može biti originalni umjetni?ki postupak ako je formu svojeru?no izradio umjetnik bez uporabe reprodukcijskih tehnika ili industrijske tehnike tiska, koje danas imaju široku primjenu u grafi?kom, kerami?kom i tekstilnom dizajnu”, pojasnio je akademski slikar i suvlasnik Galerije Predrag Goll.
Bro?anima predstavljene forme izradili su umjetnici u suradnji s majstorima ateliera Straža, a za mnoge izložba ima i pedagošku dimenziju. Zanimljiva tehnike koja je u hrvatskoj umjetnosti zaživjela tek 50-ih - sitotisak-svilotisak, jedna je od najstarijih grafi?kih tehnologija u svijetu. Primjerice, u Kini postoje zapisi o protisnom tisku i prije naše ere.
“Ovdje je izloženo gusto sazvijež?e osje?aja i ideja koje prožimaju umjetnost danas, pa nam poti?u maštu i emocionalnu energiju”, rekao je Goll, naglasivši i majstorska rješenja detalja.
“Divimo se Murti?evoj gesti kojom na plohi materijalizira svoj doživljaj, i poru?uje nam da u starijem slikaru nikada nije nestao mladi?”, kaže Goll, istaknuvši temeljnu poruku izložbe: Umjetnost valja potražiti tamo gdje ona po?inje i prestaje - u životu samom!

Tekst i foto: Marija RADOŠEVI?

Glas Slavonije 

http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=5&ID_VIJESTI=142839


SBTV - Slavonsko-brodska televizija

Otvorena Galerija "Goll"

Slavonski Brod dobio je novi kulturni prostor, namijenjen izložbama, okupljanjima te multimedijalnim programima.

Rije? je o Galeriji "Goll" koju je zajedni?ki pokrenula obitelj Luki? iz Slavonskog Broda te akademski slikar Predrag Goll. U povodu otvorenja predstavljena je izložba "Goll i prijatelji" koja uz brodsku legendu slikarstva prikazuje radove još 20-ak eminentnih hrvatskih umjetnika.

Izložbu je otvorio Davor ?ordaš, a zna?ajnom kulturnom doga?aju u gradu prisustvovali su brojni slikari, predstavnici politi?kog i kulturnog života grada te ljubitelji umjetnosti. Galerija "Goll" prema rije?ima osniva?a bit ?e novi alternativni izložbeni prostor u gradu.

Ivica Antol?i?, Danijel Žab?i?, Ivica Kurtz, Zlatko Kozina, fra Perica Vidi? samo su neki od autora koji su do kraja ove godine najavili izlaganje u Galeriji "Goll".

http://www.sbtv.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=745


GLAS SLAVONIJE

Slavonskobrodska kulturna scena od preksino? bogatija je za još jedan prostor - Galeriju Goll, koju su u Mesi?evoj ulici otvorili akademski slikar Predrag Goll i zaljubljenik u umjetnost, Tomislav Luki?.
“Galerija je rezultat dugogodišnje suradnje i ideje koja je dugo tinjala. Nadam se da ?emo unato? teško?ama pridonijeti promociji umjetnosti u našem gradu”, rekao je Luki?, najavljuju?i do kraja godine šest izložbi. Prva - “Goll i prijatelji”, okupila je 24 autora. Galerija je “otvorena prema suvremenosti, slikarima i kiparima, radit ?e slobodno, lišena optere?enja prikupljanja sredstava, ima svoj umjetni?ki savjet i program za ovu i sljede?u godinu”, najavljuju osniva?i.
“Prostor je otvoren i tradiciji jer to nije nešto što je bilo i prošlo. Iz nje se uvijek nešto dobro može nau?iti. Ekstremne pri?e ne dolaze u obzir”, naglašava Goll, ?lan umjetni?kog savjeta, predstavljaju?i radove Ivana Anto?li?a, Danijela Žab?i?a, Antuna Babi?a, Branimira Kusika, Josipa Alebi?a...
Goll novu galeriju doživljava kao svojevrstan nastavak Galerije Ruži?, koja ima visoko postavljene umjetni?ke kriterije. Bit ?e to mjesto u kojem ?e se, sude?i prema najavama, mo?i vidjeti i kupiti djela recentnog slikarstva, obavljati recenzije i procjene umjetnina, edukativne radionice, promocije, razgovarati o umjetnosti..., isti?e umjetnik koji je sudjelovao u utemeljenju Galerije Meštrovi? u Vrpolju, umjetni?kih prostora u Osijeku, Brodu.
“Ovo je izazov meni i drugim autorima. Za opstanak galerije najviše mi nade daje ?injenica da su ideju prihvatili sami umjetnici”, kaže Goll. Slijedi izložba grafike iz zagreba?kog atelijera Straža, potom kriti?ki odabir brodskog likovnog kruga, samostalna izložba Danijela Žab?i?a, Ivice Antol?i?a, brodskih akademskih slikara Ivice Kurtza i Zlatka Kozine. Prosinac je rezerviran za sarajevskog akademskog umjetnika, fra Pericu Vidi?a. Dogodine je u planu izložba kojoj se Goll jako veseli - likovna ikonografija ravnice, problemsko-tematska izložba koju u Slavoniji još nitko nije pokazao.

http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=5&ID_VIJESTI=141887


SBPLUS

Umjetnost na prodaju

Želimo galeriju koja živi

Novootvorena Galerija "Goll" priprema ve? svoju drugu izložbu - izabrane grafike iz Ateliera "Straža", a obuhvatit ?e 48 radova eminentnih hrvatskih grafi?ara

SLAVONSKI BROD - Prije dva tjedna Slavonski Brod postao je bogatiji za novi galerijski prostor, koji su zajedni?kom inicijativom osmislili i realizirali Predrag Goll, akademski slikar i istaknuti sukreator brodske likovne i kulturne scene, te Tomislav Luki?, koji s profesorom Gollom sura?uje ve? dulji niz godina. Vjerojatno ?e mnogi pomisliti kako gradu manjih dimenzija nije, pored postoje?ih, potreban još jedan "likovnja?ki" prostor. Ta što ?e nam uop?e kultura u doba kada prosje?noga gra?anina najviše brinu sasvim druge, osnovnije, prosje?ne stvari, koje tvore našu zbilju? Me?utim, povijest je mnogo puta pokazala da upravo kultura premoš?uje granice, koje smatramo da su nepremostive, i otvara prostor za pozitivne pomake.

"Idejom o galeriji bavimo se ve? punih sedam godina", istaknuo je u razgovoru za SBplus Tomislav Luki?. "Profesor Predrag Goll i ja odradili smo cijeli niz dobrih projekata, koji su imali i umjetni?ku dimenziju, a završavali su obi?no izložbom ili sli?nim doga?ajem. Za Visoku vinsku akademiju osmislili smo tehniku vinorel za slikanje vinom i napravili tri uspješne aukcije na taj na?in na?injenih djela. Ove godine brodska Akvarelisti?ka kolonija Sava imat ?e jedan dan posve?en tehnici vinorel, a slike ?emo prodati u dobrotvorne svrhe. Uz to, radili smo ekološku akciju za Dan planeta Zemlje i akciju vezanu uz gljive kao motiv slikara. Kroz sve to rodila se ideja da napravimo galeriju, koja nije klasi?na galerija u smislu izloženih eksponata, ve? galerija koja živi, koja nije stati?na, ve? koja ima svoj program."

Što se ti?e dugoro?ne koncepcije, Luki? ostale postoje?e galerije u Slavonskome Brodu ne smatra konkurencijom, jer nemaju takav koncept kao Galerija Goll, a rije? je o ?injenici da ?e svaka izložba biti prodajnog karaktera. Dakle, sve što posjetitelji vide na izložbama mo?i ?e i kupiti, što je specifi?nost ove novootvorene umjetni?ke platforme. "Sva su djela originalna, sa certifikatom i popratnim dokumentima", naglašava Luki?, dodaju?i: "Nadamo se da ?emo na?i razumijevanje brodske publike, da ?e nas posje?ivati, a kroz ovih petnaestak dana, koliko smo otvoreni, ve? smo imali dosta posjeta zainteresiranih Bro?ana."

Trenutno Galerija Goll ima više od stotinu djela u fundusu, a da bi bili prepoznatljiviji i medijski prisutniji, pokrenuli su internetsku stranicu (www.galerija-goll.com). A da bi moglo biti rije? o umjetni?koj platformi, svjedo?i namjera pokreta?a da Galeriju pretvore u mjesto koje ?e mo?i ugostiti i druge doga?aje, poput radionica, susreta, predstavljanja.

Luki? jam?i da ?e odabir umjetnika, koji ?e mo?i izlagati u Galeriji Goll, biti uvijek ozbiljan i na visokoj razini. A o popratnim financijskim okolnostima rekao je: "Nismo optere?eni materijalnim, odnosno financijskim okvirom, komercijalnost nam nije presudna, jer radimo sa svojim pokroviteljima, koji ?e nam pomo?i tijekom prve godine. A nakon toga nadamo se da ?e cjelokupna situacija u društvu sazreti, jer da u to ne vjerujemo ne bismo ni ulazili u ovaj projekt. Otvoriti galeriju u ovako teškim trenutcima nije lako i svi sa sumnjom gledaju u nas."

Nadamo se da ?e Galerija Goll prevladati svaku sumnju. Stoga pozivamo Bro?ane na drugu izložbu, koju organizatori pripremaju za sljede?i ponedjeljak, 20. lipnja, s po?etkom u 19.30 sati, na kojoj ?e mo?i saznati nešto više o hrvatskoj grafi?koj umjetnosti.

http://www.sbplus.hr/slavonski_brod/kultura/likovnost/zelimo_galeriju_koja_zivi/default.aspx