Znanstveni skup BOSANSKA POSAVINA 2030. - Sadanjost i izazovi budu?nosti

U organizaciji Internacionalne akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine IANUBIH u Hotelu Ant...

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki?

Doktorirao prokurist Galerije Goll Tomislav Luki? U petak 22. listopada na Sveu?ilite u Mostaru Fa...

Prva promocija Enciklopedijskog rje?nika Bosanske Posavine na Plehanu

Na Plehanu povodom Svetog Marka odrano je sve?ano misno slavlje i promocija Enciklopedijskog rje?...

Kako kupiti Enciklopedijski rie?nik Bosanske Posavine

Knjiga se jednostavno moe naru?iti na e-mail:galerija.goll@gmail.com telefonom: 00 385 99 223022...

Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine u emisiji Dobro jutro Hrvatska (HRT)

Subota, 13.02.2021, 9.30 HTV 1, Dobro jutro Hrvatska Prva TV promocija knjige Enciklopedijski rje...

"Rje?nik koji izvorni govor jednog kraja spaava od nestanka" Naslov je intervjua sa Antom Kneevi?em i Tomislavom Luki?em koji je Ve?ernji list objavio u broju 18. velja?e prigodom izdanja knjige "Enciklopedijski rje?nik ...
Vie... 1837 0

Knjiga Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine doprinosi o?uvanju nematerijalne kulturne batine Bosanske Posavine 09. velja?e. 2021. Predsjednik Federacije BiH Marinko ?avara razgovarao je s prof. Tomislavom Luki?em, ...
Vie... 2396 0

Riznica sa  tisu?ama rije?i u  domu Mili?evih
Goran Mili?, vrhunski novinar i svjetski putnik, i njegova supruga Ana ugostili su nas u svom ugodnom domu u Zagrebu. Nau "RIZNICU SA TISU?AMA RIJE?I" Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine autora Ante Kneevi?a i Tomislava ...
Vie... 2049 0

Predgovor Julijane Matanovi? Enciklopedijskom rje?niku Bosanske Posavine
Na mom radnom stolu, u stanu na zagreba?koj Trenjevci, stoji metalna tabakera. Poklopac joj je neravan, a ugravirane are godinama postaju sve nejasnije. Nisam je mogla sa?uvati od tamnjenja, sitne hr?e i vremena, ali ...
Vie... 1691 0

Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini 03 Veljača 2021, 09.20
Rje?iti spomenik Bosanskoj Posavini
Katoli?ki tjednik u novom broju 4/2021 objavio komentar knjige autora Ante Kneevi?a i Tomislava Luki? Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine Enciklopedijski rje?nik Bosanske Posavine plod je viegodinjeg rada ...
Vie... 2605 0